Fastighetsförvaltare för området är 

APF Management AB

För information och felanmälan ring 0520-120 80 eller maila till info@apfab.se

Fastighetsskötare är Börje Nilsson